Tin Hải Dương PC

Hoàn thành vượt tiến độ triển khai thay thế MBA T2 trạm 110kV Đại An (E8.11)

Với sự chỉ đạo nhanh chóng, quyết liệt của ban lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Dương, các đơn vị hoàn thành việc điều động thay thế MBA T2 trạm 110kV Đại An có dấu hiệu bất thường, để kịp thời ngăn ngừa sự cố.

H1960Ông Phạm Trung Nghĩa - Giám đốc Công ty chỉ đạo công tác thi công tại TBA

Ngày 23/6/2023 tại trạm 110 kV Đại An, trực ca tổ TTLĐ (thao tác lưu động) số 2 kiểm tra phát hiện MBA T2 có tín hiệu cảnh báo rơle hơi cấp 1 tại tủ điều khiển của MBA. Điều độ B8 (Hải Dương) báo cáo Giám đốc Công ty xin tách MBA khỏi vận hành để kiểm tra, xử lý. Đồng thời bàn giao cho Xí nghiệp dịch vụ Hải Dương và Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc (NPC ETC) thực hiện kiểm tra, thí nghiệm để phát hiện nguyên nhân bất thường dẫn tới rơle hơi cảnh báo. Ngày 24/6/2023 căn cứ kết quả thí nghiệm mẫu dầu MBA T2, xác định MBA có hiện tượng quá nhiệt và phóng điện, MBA không đảm bảo đóng điện trở lại phải loại khỏi vận hành.

H2960

Ông Phạm Tuấn Ngọc- PGĐ Công ty và các đơn vị thi công

TBA 110kV Đại An thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho các khách hàng khu vực thành phố Hải Dương, khu công nghiệp Đại An và huyện Cẩm Giàng. Phụ tải do MBA T2 cấp điện chủ yếu là các phụ tải công nghiệp, đòi hỏi chất lượng cung cấp điện cao, liên tục và ổn định. Thực hiện ngay chỉ đạo của Công ty, các đơn vị liên quan đã nhanh chóng phối hợp cùng Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả khảo sát thực tế, đề xuất các nội dung liên quan đến việc triển khai thay thế MBA T2 E8.11. 

H3960

 Lắp đặt trung tính MBA 110kV thay thế

Phương án tối ưu đã được lựa chọn phê duyệt, trong đó MBA 110kV-63MVA được điều chuyển từ MBA T1 Tân Trường về lắp đặt thay thế. Chuyển MBA T2 E8.11 cũ ra vị trí tạm, thay thế tủ điều khiển, cáp nhị thứ đáp ứng tiêu chuẩn vận hành. Tháo, thu hồi vật tư và lắp đặt hoàn thiện MBA 110kV- 63MVA tại bệ, tiến hành cài đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, hoàn thành nghiệm thu đóng điện vận hành MBA mới trước ngày 08/7/2023.

H4960

Thi công rải cáp nhị thứ MBA

Với khối lượng công việc lớn, nhưng đòi hỏi tiến độ thực hiện nhanh chóng và an toàn trong quá trình thi công tại trạm, các đơn vị nỗ lực không ngừng trong điều kiện thời tiết nắng nóng để triển khai thi công. Bằng sự quyết tâm và bám sát chỉ đạo liên tục thường xuyên, cũng như kịp thời động viên cán bộ công nhân tại hiện trường của lãnh đạo Công ty, khối lượng công việc luôn được đẩy nhanh tiến độ. Công tác thi công thay thế đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối.

H5960

Thi công lắp đặt cáp nhị thứ MBA

Ngày 06/7/2023, Hội đồng nghiệm thu Công ty Điện lực Hải Dương đã nghiệm thu và thực hiện đóng điện thành công MBA T2 vượt tiến độ đề ra. Góp phần rất lớn trong việc đảm bảo cung cấp điện kịp thời cho các khách hàng cũng như đảm bảo cung cấp điện ổn định trong dịp nắng nóng và mùa mưa bão sắp tới. 

H7960

Thăm hỏi động viên các đơn vị thi công tại hiện trường

Xuân Thuận- PC Hải Dương    

Tác giả: ; xuất bản: 07/07/2023 08:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31