Hoạt động đoàn thể

Gương tập thể điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Ngày 16/5/2023 Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh chủ trì cùng Đảng bộ Công ty Điện lực Hải Dương triển khai Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và nghe nói chuyện chuyên đề “ Văn hóa công sở, đạo đức công vụ thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”.

H1960

Đồng chí Lê Doãn Hợp nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông nói chuyện chuyên đề tại hội nghị

H2960

Đồng chí Nguyễn Thúy Hà - Bí thư Đảng ủy khối phát biểu tại hội nghị

Triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 02 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW và chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong 02 năm qua các nội dung đã được Ban thường vụ Đảng ủy khối cụ thể hóa, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai hiệu quả các nội dung theo từng giai đoạn; tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở, các đoàn thể trực thuộc tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung kết luận và chuyên đề toàn khóa cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên trong cơ quan đơn vị doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp. Trên cơ sở chương trình hành động và kế hoạch thực hiện công việc đột phá về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, việc đăng ký, nêu gương, làm theo của đảng viên”. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới luôn được đề cao, coi trọng. Với các kết quả đã đạt được trong 02 năm triển khai thực hiện, tại hội nghị đã có 05 tập thể và 20 cá nhân điển hình tiêu biểu được khen thưởng. Chi bộ Trung tâm điều khiển xa thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Hải Dương vinh dự nhận giấy khen “Gương tập thể điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”.

H3960

Giấy khen gương tập thể điển hình tiêu biểu cho CBCNV Trung tâm Điều khiển xa - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Hội nghị được nghe Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông nói chuyện chuyên đề “Văn hóa công sở, đạo đức công vụ thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0” 

Xuân Thuận- PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 17/05/2023 02:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31