Khoa học công nghệ

EVNNPC phát huy hiệu quả những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong chuyển đổi số, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững

2021-08-18 11:01:14

Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tiến hành triển khai tổ chức thực hiện Chương trình của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội về Phát huy hiệu quả những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong chuyển đổi số, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Đây cũng là chủ đề năm “chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.

Chuyển đổi số được xem là “xương sống” của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đóng vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả hoạt động, từ đó tạo ra giá trị lợi nhuận to lớn. Hiểu rõ sức mạnh của chuyển đổi số và nắm bắt xu hướng phát triển chung cùng với chỉ đạo từ EVN, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã thông qua Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2021-2022.

Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số để tận dụng tối đa cơ hội từ cách mạng 4.0
(Nguồn ảnh: internet)

Mục tiêu đầu tiên và nhất quán của Kế hoạch chuyển đổi số do Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc thông qua là nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong Đảng bộ Tổng công ty đối với công tác ứng dụng thành tựu Cách mạng khoa học công nghệ, tiến tới trở thành nguồn lực phát triển doanh nghiệp bền vững thông qua triển khai quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp. Các hoạt động chương trình chuyển đổi số gắn với chủ đề năm về “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam” và gắn với kế hoạch chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2021-2022. Theo đó Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã xây dựng chiến lược và kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết đảm bảo hoàn thành công tác chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2022 theo đúng định hướng và tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công tác chuyển đổi số cần phải được thực hiện một cách toàn diện bao trùm mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, phấn đâu sớm trở thành doanh nghiệp số thành công theo kế hoạch.

Chuyển đổi số thành công sẽ giảm thiểu thủ tục nội bộ, thu hẹp khoảng cách giữa các bộ phận chức năng trong đơn vị. Tăng cao hiệu quả trong công tác vận hành của đơn vị. Mặt khác, chuyển đổi số giúp tối ưu hóa năng suất lao động của CBCNV, hạn chế những công việc có giá trị tăng thấp, để người lao động có thêm thời gian nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện những nhiệm vụ quan trọng khác.

Với mục tiêu đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số Tập đoàn giao và thực hiện Chương trình, Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022 của Đảng ủy Khối và của Tổng công ty. Đảng ủy Tổng công ty đã nghiêm túc triển khai rộng và sâu đến các Chi Đảng bộ trực thuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động về Đề án tổng thể chuyển đổi số của EVN và Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2021-2022. Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty đều triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đơn vị mình với mục tiêu đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ về các nhiệm vụ chuyển đổi số của Tổng công ty.

Nhiệm vụ trọng tâm của chuyển đổi số được Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong giai đoạn 2021-2022 là (i) Công tác số hóa dữ liệu: các cấp ủy, đơn vị tập trung số hóa 100% dữ liệu do đơn vị mình quản lý về vật tư, lý lịch thiết bị, công trình ĐTXD, thông tin khách hàng, đối tác, CBCNV; (ii) Xây dựng kho dữ liệu tập trung và hệ thống báo cáo thông minh phục vụ công tác QLVH, điều hành SXKD; (iii) Triển khai chương trình số hóa toàn bộ các quy trình nội bộ đến đơn vị cấp 4; (iv) Xây dựng phương án đảm bảo hạ tầng CNTT mạnh, có tính dự phòng cao, đảm bảo an toàn thông tin phục vụ hoạt động SXKD của Tổng công ty; (v) Đào tạo nhận thức: Đảm bảo mọi cán bộ, đảng viên và người lao động sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng, cập nhật dữ liệu chính xác, kịp thời.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc đề cao công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin cho điều độ, điều khiển và vận hành hệ thống điện và các hệ thống VT&CNTT nói chung. Công tác cập nhật dữ liệu của các phần mềm dùng chung yêu cầu luôn được thường xuyên tổ chức rà soát, cập nhật mọi thay đổi kịp thời, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu đầu vào đảm bảo tin cậy và chính xác.

Bên cạnh đó, với tầm nhìn xa và tổng thể, Tổng công ty đã quan tâm đến công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo lại nhân sự để có thể tiếp thu, sử dụng, khai thác hiệu quả các chương trình chuyển đổi số. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực khai thác các phần mềm, ứng dụng dùng chung, dùng riêng, các ứng dụng chuyển đổi số sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Chuyển đổi số mang đến nền văn minh mới
(Nguồn ảnh: internet)

Chuyển đổi số được minh chứng sẽ mang lại chất lượng tốt nhất cho công cuộc phát triển. Với tất cả những lợi ích của chuyển đổi số, Tổng công ty Điện lực miền Bắc khuyến khích các đơn vị tổ chức triển khai chuyển đổi số một cách linh hoạt và sáng tạo, các CBCNV tích cực có ý tưởng, sáng kiến, đề tài hỗ trợ các nhiệm vụ và công tác chuyển đổi số của toàn Tổng công ty. Tổng công ty cũng mong muốn, trong qua trình thực hiện, các cấp ủy đảng, đơn vị tiết tục nghiên cứu, đề xuất, bổ sung thêm các nhiệm vụ chuyển đổi số phù hợp với tình hình thực tế của Đơn vị mình theo nguyên tắc: Đảm bảo đúng định hướng của EVN, Tổng công ty, không làm giảm phạm vi, quy mô và tiến độ.

Với quy mô quán triệt và triển khai thực hiện rộng và sâu, cùng với quyết tâm cao của các cấp lãnh đạo Tổng công ty, công cuộc chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực miền Bắc hứa hẹn đạt nhiều thành công.

Hải Âu - Bộ phận Đảng vụ - ĐUNPC

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Ban Truyền thông - Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
Email: banqhcdnpc@gmail.com;
Điện thoại: 024.22100664; Fax: 024.38244033;
Địa chỉ: Số 20 Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Website: www.npc.com.vn.

Tác giả: ; xuất bản: 19/08/2021 08:36
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

Thư viện Video