Tin ngành điện

EVNNPC hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017

TCBC: EVNNPC hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017

2018-01-22 17:53:28

Năm 2017, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư phát triển trong điều kiện kinh tế trong nước tiếp tục ổn định, tăng trưởng điện khu vực miền Bắc ở mức cao, tình hình thiên tai, bão và mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống điện miền Bắc, ảnh hưởng nhiều đến việc đảm bảo cung ứng điện cho khách hàng. Trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, bên cạnh việc nghiêm túc thực hiện Chủ đề năm "Đẩy mạnh Khoa học công nghệ" của Tập đoàn, Tổng công ty đã chú trọng vào công tác quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD và nâng tầm thương hiệu.

Với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể CBCNV và người lao động, EVNNPC đã vượt qua khó khăn, phấn đấu đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân các địa phương, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số dịch vụ điện được cải thiện rõ rệt.

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng

Điện thương phẩm

Năm 2017, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 57,18 tỷ kWh, tăng trưởng 11,81% so với năm 2016 và đạt 100,11% kế hoạch điều chỉnh EVN giao. Trong đó thành phần CNXD ước đạt 36,68 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 64,13% và tăng trưởng 14,7%, thành phần QLTD ước đạt 16,94 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 29,62% và tăng trưởng 5,54% so với năm 2016.

Giá bán điện bình quân

Giá bán điện bình quân ước đạt 1.570,80 đ/kWh, giảm 0,3 đ/kWh so với cùng kỳ 2016 và cao hơn kế hoạch điều chỉnh EVN giao 0,8 đ/kWh. Nguyên nhân giảm giá bán bình quân là do thành phần phụ tải CNXD có giá bình quân thấp nhưng lại tăng trưởng ở mức cao (14,7%) còn thành phần QLTD có giá bình quân cao nhưng tăng trưởng ở mức thấp (5,54%), thấp nhất trong giai đoạn 2010-2017.

Trong ngày điều chỉnh giá điện 01/12/2017, toàn EVNNPC đã thực hiện chốt chỉ số công tơ đối với 903.351 khách hàng ngoài sinh hoạt, đạt tỷ lệ 100%. Do thực hiện tốt việc niêm yết biểu giá mới tại phòng giao dịch, đăng tải trên Website của Trung tâm CSKH và các đơn vị, đồng thời thực hiện tốt công tác truyền thông, kiểm tra, phúc tra ghi chỉ số theo quy định nên không xảy ra tình trạng khiếu nại, kiến nghị.

Tổn thất điện năng 

Trong năm 2017, tổn thất điện năng là 5,77%, thấp hơn 0,18% so với kế hoạch EVN giao đầu năm (5,95%) và giảm 0,32% so với năm 2016. 

Công tác dịch vụ khách hàng

Năm 2017, EVNNPC đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện cung cấp các dịch vụ online theo đúng chỉ đạo của EVN; cung cấp dịch vụ tại Trung tâm hành chính công ở Quảng Ninh, Bắc Giang và tiếp tục mở rộng cho các tỉnh còn lại; triển khai chữ ký số cho 27 đơn vị khi lưu bảng kê tiền điện, bảng kê hóa đơn; biên bản giao nhận chỉ số công tơ; triển khai chương trình nhận diện thương hiệu với phương châm lấy khách hàng là trung tâm; triển khai các hoạt động tri ân khách hàng, được xã hội và khách hàng ghi nhận. Kết quả đánh giá sự hài lòng của khách hàng năm 2017 do tư vấn độc lập thực hiện tại 27 công ty điện lực, điểm bình quân của Tổng công ty đạt 7,86 điểm, cao hơn 0,1 điểm so với chỉ tiêu EVN giao.

Toàn EVNNPC đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 426.513 khách hàng. Chỉ số tiếp cận điện năng của Tổng công ty đạt 5,25 ngày/7 ngày, giảm 1,75 ngày so với quy định. Cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt kế hoạch.

Thanh toán tiền điện qua Ngân hàng và tổ chức trung gian ước đạt 41,16%, vượt 14,03% so với kế hoạch EVN giao, trong đó thanh toán qua Ngân hàng chiếm 11,91% và qua tổ chức trung gian chiếm 29,25%; Thu thập, cập nhật số điện thoại của 6,68 triệu/9,6 triệu khách hàng(đạt 69,58%) trên chương trình nhắn tin CSKH. Số lượng tin nhắn đã thực hiện gửi, thông báo đến khách hàng là 179,75 triệu lượt, tăng 22,24 triệu lượt so với 2016.

Trong năm, Tổng đài CSKH đã tiếp nhận, phối hợp giải quyết và phản hồi thông tin cho 1.151.590 yêu cầu của khách hàng, tăng 877.021 so với 2016. Năm 2017 là năm đầu tiên triển khai thuê tư vấn đánh giá mức độ hài lòng khách hàng qua Trung tâm CSKH, điểm đánh giá trung bình là 7,76 điểm. 

Công tác tiếp nhận LĐHANT và đầu tư đưa điện về nông thôn, hải đảo

Tính đến hết năm 2017, 100% số huyện thuộc địa bàn EVNNPC quản lý đã có điện, 100% số xã có điện và 98,3% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia. Năm 2018, EVNNPC sẽ triển khai tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn tại 133 xã và cụm xã đã được EVN phê duyệt. Đã có 3.465 xã/tổng số 4.048 xã (đạt 86%) do Tổng công ty bán điện đạt tiêu chí về điện của chương trình nông thôn mới.

Công tác triển khai thị trường điện bán buôn

Đặc biệt trong năm qua, Tổng công ty đã tích cực triển khai thị trường điện bán buôn thông qua việc tính toán, đối soát, xác nhận bảng kê và phân tích tình hình tài chính đối với hai phương án phân bổ hợp đồng. EVNNPC cũng đã tổ chức 04 lớp đào tạo cho lãnh đạo Tổng công ty, các CBCNV cập nhật kiến thức cơ bản và nâng cao về thị trường điện bán buôn; hoàn thành việc đầu tư, lắp đặt và thu thập từ xa đối với các điểm đo đếm ranh giới do Tổng công ty quản lý và yêu cầu tất cả các Nhà máy thủy điện lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu từ xa; tổ chức mua sắm, trang bị phần mềm dự báo phụ tải phục vụ công tác triển khai thị trường điện bán buôn trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Công tác quản lý kỹ thuật, vận hành hệ thống điện

Năm 2017, tình hình thời tiết diễn biến bất thường và trái qui luật, trong đó có cơn bão bão số 2 và bão số 10 đã gây ảnh hưởng nặng đến hệ thống điện, đồng thời có nhiều đợt lũ quét gây thiệt hại lớn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến việc cung ứng điện tại các tỉnh miền Trung và các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên… Với tinh thần chủ động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó, khắc phục hậu quả nên đã giảm thiểu thiệt hại, khắc phục nhanh sự cố, khôi phục cấp điện trở lại tại những khu vực bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất.

Năm qua, EVNNPC hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tối ưu hóa về độ tin cậy cung cấp điện, giảm 5% so với chỉ tiêu giao của EVN.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường đã được quan tâm đúng mức. EVNNPC đã tổ chức các hội nghị tập huấn và trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường cho các đơn vị thành viên, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường.

3. Công tác đầu tư xây dựng

Trong năm 2017, EVNNPC đã khởi công 74 dự án 110kV, trong đó 65 dự án theo kế hoạch EVN giao, 09 dự án bổ sung ngoài kế hoạch EVN giao. Hoàn thành đóng điện 87 dự án 110kV, trong đó 55 dự án theo kế hoạch EVN giao, 32 dự án bổ sung ngoài kế hoạch EVN giao với năng lực tăng thêm khoảng 2.238 MVA và 492,5 km đường dây 110kV.

II. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Năm 2018, mục tiêu chính của EVNNPC là đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực và đời sống nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao. Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào vận hành các dự án đầu tư xây dựng lưới điện. Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp, tăng cường công tác đạo tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác văn hoá doanh nghiệp, nâng tầm thương hiệu. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động để SXKD có lợi nhuận.

Dự kiến các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2018

- Điện thương phẩm: 63,9 tỷ kWh, tăng trưởng 11,75%

- Tổn thất điện năng: 5,68% giảm 0,06 % so với thực hiện năm 2017

- Giá bán bình quân: 1.635 đ/kWh, đạt kế hoạch EVN giao

- NSLĐ theo sản lượng điện thương phẩm ≥ 2,58 triệu kWh/lao động. NSLĐ theo khách hàng sử dụng điện ≥ 416 khách hàng/lao động

- Chỉ tiêu suất sự cố: Sự cố thoáng qua ĐZ 110kV: 0,701 vụ/100km/năm; Sự cố TBA 110kV: 0,167 vụ/trạm/năm.

- Chỉ tiêu độ tin cậy cung ứng điện: SAIDI: 973 phút/KH/năm, SAIFI: 12,94 lần/KH/năm, MAIFI: 2,23 lần/KH/năm;

- Kế hoạch lắp đặt tụ bù: 325,055 MVAr trong đó: Bù lưới 110kV là 70MVAr, bù trung áp là 75,1MVAr, bù hạ áp là 179,955 MVAr. 

- Kế hoạch xây dựng Trung tâm điều khiển xa: 8 TTĐK/93TBA cải tạo.

- Thực hiện đạt và vượt lợi nhuận SXKD điện được giao, đảm bảo các hệ số tài chính.

- Dự báo công suất lớn nhất vào thời điểm nắng nóng đạt (10.800 – 11.000) MW vào tháng 6 và Pmax năm đạt (11.100 – 11.300) MW vào tháng 12/2018.

- Dự báo sản lượng điện nhận tháng lớn nhất đạt (6,6 - 6,7) tỷ kWh vào tháng 7, 8/2018.

- Chỉ số tiếp cận điện năng: ≤ 7 ngày làm việc.

- Tỷ lệ thu tiền điện: ≥ 99,7% tiền điện phát sinh.

- Chỉ tiêu về mức độ hài lòng khách hàng: Phấn đấu tăng tối thiểu 0,1 điểm so với điểm bình quân thực hiện năm 2017.

- Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết, phản hồi thông tin qua TTCSKH đúng thời gian quy định > 97%.

- Các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đạt kết quả cao hơn năm 2017.

- Dự kiến kế hoạch kiểm tra giám sát mua bán điện: kiểm tra 3.600.000 lượt khách hàng, kiểm tra đêm phòng chống trộm cắp điện: 9.000 lượt. 

•        Kế hoạch lắp đặt tụ bù: 325,055 MVAr trong đó: Bù lưới 110kV là 70MVAr, bù trung áp là 75,1MVAr, bù hạ áp là 179,955 MVAr. 

•        Xây dựng Trung tâm điều khiển xa: 8 TTĐK/93TBA cải tạo.

•        Đạt và vượt lợi nhuận SXKD điện được giao, đảm bảo các hệ số tài chính.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu trên, toàn EVNNPC sẽ nỗ lực thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là, Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển KT-XH và sinh hoạt của nhân dân.

Hai là, Chăm sóc khách hàng với phương châm khách hàng là trung tâm.

Ba là, Đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các công trình. Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình điện.

Bốn là, Tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu của Tổng công ty; Thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2018 "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực".

Năm là, Hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ nâng cao hiệu quả SXKD và tăng năng suất lao động.

Sáu là, Đảm bảo việc làm, đời sống người lao động. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng.

Bảy là, Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện dân chủ cơ sở.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Điện thoại: 04.2100653                        Fax: 04.39263742
Địa chỉ: Tháp B 11 Cửa Bắc - Hà Nội; 
Website: www.npc.com.vn

Tác giả: Theo EVNNPC ; xuất bản: 23/01/2018 08:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

Thư viện Video