Tin ngành điện

EVN đẩy mạnh dịch vụ chăm sóc khách hàng trong năm 2013

Theo số liệu của Ban Kinh doanh EVN, đến nay, tất cả các công ty điện lực đã hoàn thành xây dựng Chương trình hành động “Năm kinh doanh và dịch vụ khách hàng 2013”.

Phòng giao dịch khách hàng theo cơ chế một cửa

Tháng 4/2013, Tổng giám đốc EVN và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị liên tịch về việc Phát động đợt thi đua “Phòng Giao dịch khách hàng kiểu mẫu năm 2013” cho khối các tổng công ty điện lực. Theo đó, các tổng công ty điện lực phải đề xuất được các giải pháp cụ thể và xây dựng tiến độ thực hiện theo tháng, theo quý những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Cụ thể, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) đã ban hành “Quy định phòng Giao dịch khách hàng cấp quận huyện”, trong đó thống nhất 6 loại hình dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo cơ chế một cửa hoạt động đồng thời với phòng giao dịch kiểu mẫu.

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) chỉ đạo các điện lực chỉnh trang phòng giao dịch khách hàng. Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) đang triển khai việc thuê thiết kế phòng Giao dịch để thống nhất mô hình phòng giao tiếp khách hàng, dự kiến hoàn thành mẫu trong tháng 5/2013. Còn Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đối với mọi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh điện năng…

Với cơ chế “Một cửa - Phòng Giao dịch khách hàng”, ngành Điện đã rút ngắn chu trình xử lý nội bộ, theo hướng đơn giản, công khai về thủ tục, giảm phiền hà cho khách hàng.

Rà soát, hợp lý hóa quy định kinh doanh điện năng

Ngay từ đầu năm 2013, các Tổng công ty điện lực thuộc EVN đã niêm yết công khai, đồng thời phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về các dịch vụ của điện lực cho mọi đối tượng khách hàng, tạo điều kiện cho họ tiếp cận, tham gia, giám sát dễ dàng các dịch vụ của ngành Điện. Các tổng công ty điện lực đã tập trung rà soát lại các quy trình kinh doanh điện năng cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế hiện nay.

EVN NPC đã thống nhất biểu mẫu lập và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh của tất cả các điện lực trực thuộc, đồng thời ban hành Bộ Quy trình kinh doanh phù hợp với Quy trình kinh doanh của EVN và đặc thù của EVN NPC. EVN SPC tiếp tục chỉnh sửa quy trình, các quy định nội bộ, hoàn thành các chỉ tiêu theo Chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 2013.

EVN CPC đã rà soát lại các thủ tục và điều chỉnh quy trình giải quyết công việc, hoàn thành việc bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, vật liệu để tháng 6/2013 bắt đầu giảm thời gian làm thủ tục cấp điện theo yêu cầu.

EVN HANOI đã phân cấp và cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian lắp đặt cấp điện, sửa chữa và giải đáp thắc mắc, thống nhất mẫu sổ sách tiếp nhận yêu cầu, nghiên cứu xây dựng định mức chi phí dịch vụ lắp đặt sau công tơ.

Riêng Tổng công ty Điện lực TP.HCM, đã thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử tại Công ty Điện lực Sài Gòn. Tổng công ty cũng đã ban hành Quy trình mới về thu và theo dõi nợ tiền điện áp dụng thí điểm hóa đơn điện tử và Quy trình ghi hóa đơn tiền điện theo hóa đơn điện tử.

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, EVN sẽ tăng cường quản lý các khâu, lĩnh vực, thông qua rà soát, cập nhật, bổ sung các hệ thống đơn giá, định mức; xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc đối với mọi vị trí quản lý; minh bạch hóa các hoạt động của ngành Điện. Đồng thời tiếp tục triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng giai đoạn 2012- 2015, định hướng đến năm 2020” cấp điện cho khách hàng với dịch vụ ngày càng hoàn hảo.

Ông Nguyễn Văn Lý - Phó tổng giám đốc EVN HCMC: Mô hình sử dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh điện năng có hiệu quả rõ rệt trong việc giúp khách hàng giảm được thời gian lưu trữ hóa đơn. Khách hàng chỉ cần vào website của Tổng công ty là có thể kiểm tra được việc thanh toán tiền điện của họ hàng tháng. Đối với các khách hàng cần thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử, đã có hệ thống Mobile Banking, Internet Banking…

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc EVN HANOI: Với cơ chế “Một cửa - Phòng Giao dịch khách hàng”, ngành Điện đã rút ngắn chu trình xử lý nội bộ, theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai về thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho khách hàng.

Tác giả: Theo TCĐL chuyên đề Thế giới Điện ; xuất bản: 13/06/2013 09:07
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31