Tin Hải Dương PC

Đóng điện dự án nâng công suất trạm biến áp 110kV Phúc Điền (E8.15)

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 24/7/2016 tại trạm biến áp (TBA) 110kV Phúc Điền, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) đã đóng điện thành công máy biến áp (MBA) T2 110kV – 63MVA và các thiết bị phân phối đồng bộ nhằm nâng cao công suất trạm.

Trước khi dự án nâng công suất được triển khai, trạm E8.15 chỉ có 01 MBA T1 với dung lượng 63MVA.

Để chống quá tải cho MBA T1 của trạm E8.15; đáp ứng cho nhu cầu phát triển của phụ tải trong khu vực, đặc biệt là phụ tải công nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải, PC Hải Dương đã đầu tư trên 37 tỷ đồng và giao cho phòng Quản lý đầu tư (Ban Quản lý dự án) thay mặt chủ đầu tư thực hiện dự án lắp đặt MBA T2 63MVA - 110/35/22kV, nâng tổng dung lượng của trạm E8.15 lên 126MVA. Ngoài ra, trong ngày hôm nay, PC Hải Dương cũng đã kết hợp vệ sinh, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ các thiết bị tại TBA 110kV Phúc Điền để ngăn ngừa những sự cố do thiết bị gây ra trong quá trình vận hành trạm.

Theo kế hoạch, trong quý III năm nay, PC Hải Dương tiếp tục hoàn thành việc nâng công suất TBA 110kV Tiền Trung.

Tác giả: Vũ Đức Thanh - Văn phòng Công ty ; xuất bản: 25/07/2016 01:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31