DV trong quá trình thực hiện HĐ MBĐ

Đối với dịch vụ sửa đổi, bổ sung HĐMBĐ

Đối với dịch vụ sửa đổi, bổ sung HĐMBĐ

 1. Giấy đề nghị của khách hàng đề nghị bổ sung, sửa đổi, gia hạn HĐMBĐ nêu rõ lý do cần bổ sung, sửa đổi, gia hạn.
 2. Bộ hồ sơ của HĐMBĐ cũ (nếu có).

Tác giả: Theo phòng kinh doanh ; xuất bản: 04/06/2015 09:39
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31