Tin Hải Dương PC

Điện lực Hải Dương – 50 năm vươn mình cùng đất nước

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, tiền thân là Sở quản lý và phân phối điện Hải Hưng được thành lập đến nay đã tròn 50 năm.

Cách đây hơn 50 năm, ngày 26/01/1968, trong bối cảnh đất nước ta còn chia làm 2 miền. Miền Bắc đang bắt đầu sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nhưng đang phải chiến đấu với cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, miền Nam đang dưới ách dô hộ của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước. Thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, để tập trung cho 2 nhiệm vụ chiến lược của đất nước ta lúc bấy giờ là: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, hai tỉnh Hải Dương và Hưng yên đã sáp nhập thành tỉnh Hải Hưng.

Ngày 08/04/1969, Sở quản lý và phân phối điện Hải Hưng, tiền thân của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương và Công ty Điện lực Hưng Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị quản lý vận hành lưới điện của 2 tỉnh Hải Dương và Hưng yên. Từ năm 1969 đến năm 1997 với nhiều tên gọi như: Sở quản lý và phân phối điện Hải Hưng, Sở Điện lực Hải Hưng, Điện lực Hải Hưng, tập thể CBCNV ngành điện Hải Hưng đã cùng nhau lao động quên mình đảm bảo phục vụ chiến đấu và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hải  Hưng.

Sau 29 năm sáp nhập, để thực hiện nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ đổi mới, thực hiện nghị quyết của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 9 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc tái lập 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, kể từ ngày 01/01/1997 hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên được tái lập. Ngày 01/04/1997 thực hiện chủ trương của ngành điện Việt Nam, Điện lực Hải Hưng được đổi tên thành Điện lực Hải Dương và thành lập Điện lực Hưng Yên,  nay là Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương và Công ty Điện lực Hưng Yên.

Từ tháng 01 năm 2005, Điện lực Hải Dương trở thành Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương. Qua nửa thế kỷ, với sự phấn đấu, hy sinh của nhiều thế hệ CBCNV gắn liền với nhiều giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước và ngành điện Việt nam, Công ty Điện lực Hải Dương đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong 50 năm qua tập thể lãnh đạo và CBCNV của Công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho công cuộc chiến đấu, sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Với những đóng góp to lớn trên, tập thể CBCNV Công ty Điện lực Hải Dương đã được Đảng, nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý như: Huân chương lao động hạng ba, hạng nhì, hàng nhất và Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Giai đoạn 1969 – 1975: Vừa sản xuất vừa chiến đấu

Giai đoạn 1969 - 1975 là thời kỳ mà đất nước ta cùng một lúc phải thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là: Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, là hậu phương lớn của miền Nam vừa phải chống lại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; Miền Nam thực hiện cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.

Do bị thất bại nặng nề tại chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ đã leo thang gây chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc mà cao điểm là năm 1972. Bên cạnh các mục tiêu quân sự, nhà máy, xí nghiệp thì các trạm biến áp, đường dây tải điện luôn là mục tiêu đánh phá của máy bay Mỹ. Với tinh thần  "vừa sản xuất vừa chiến đấu", "hậu phương thi đua với tiền tuyến" những cán bộ, đảng viên ngành điện Hải Hưng đã không ngại hy sinh gian khổ để giữ vững dòng điện giữa bom, đạn của đế quốc Mỹ phục vụ cho sản xuất và chiến đấu của quân dân ta.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất,những người thợ điện Hải Hưng cũng tham gia các đội tự vệ, phối hợp với các lực lượng vũ trang sẵn sàng bảo vệ vùng trời của Tổ quốc. Bên cạnh những người thợ điện hăng hái lao động, sản xuất thì cũng có nhiều thợ điện đã lên đường chi viện cho miền Nam và có nhiều người đã anh dũng hy sinh trên chiến trường này.

Trong giai đoạn này lưới điện còn hết sức đơn giản và điện năng tiêu thụ chủ yếu phục vụ cho các trạm bơm tưới, tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cũng như một số nhà máy, xí nghiệp và phục vụ sinh hoạt tại khu vực thị xã Hải Dương, Hưng Yên.

Giai đoạn 1976 – 1986: Vượt lên khó khăn xây dựng cơ sở vật chất

Năm 1975 sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước ta đã hoàn toàn thống nhất, theo phân công của cấp trên, nhiều cán bộ, công nhân viên của Sở quản lý và phân phối điện Hải Hưng đã lên đường vào miền Nam tiếp quản và vận hành hệ thống lưới điện do chế độ cũ để lại để đảm bảo cung ứng điện phục vụ cho đời sống nhân dân và sản xuất sau giải phóng. Đây là thời gian hết sức khó khăn của nền kinh tế nước ta, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Trong giai đoạn từ 1976 đến 1986 thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 4 và 5 của Đảng với 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam XHCN. Đây là thời điểm hết sức khó khăn của nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế và đời sống nhân dân bắt đầu tăng nhanh do vậy ngành điện phải tăng cường đầu tư xây dựng lưới điện cũng như tăng cường công tác quản lý nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của khách hàng. Trong thời gian này lưới điện 110 kV của tỉnh Hải Hưng đã được xây dựng các tuyến đường dây 110kV và 1 trạm biến áp 110 kV Đồng Niên với công suất 25.000 kVA và sau đó là trạm biến áp Phố Cao với công suất 25.000 kVA đưa vào năm 1986.

Đây là thời điểm Đảng và Chính phủ ta đã xác định: Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu nên cả nước tập trung cho phát triển nông nghiệp để khắc phục khó khăn của nền kinh tế và cải thiện đời sống của nhân dân. Ngành điện đã tập trung phát triển lưới điện phục vụ cho các trạm bơm tưới tiêu lớn trên địa bàn tỉnh và một phần cho sinh hoạt ở khu vực nông thôn.

Giai đoạn 1987 -1997: Cùng đất nước bước vào thời kỳ đổi mới.

Giai đoạn từ 1987 đến 1997 thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội toàn quốc lần thứ 6 của Đảng khởi xướng, nền kinh tế của đất nước bắt đầu có những bước phát triển mới. Công cuộc hội nhập đã có những thành tựu nhất định, nền kinh tế bắt đầu phát triển, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đến Hải Hưng đầu tư xây dựng doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất. Nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao cùng với chất lượng đảm bảo là yêu cầu chung của tất cả các khách hàng. Bên cạnh đó việc ngành điện chuyển mạnh sang chức năng sản xuất, kinh doanh điện năng đã đặt ra các yêu cầu đổi mới trong nội bộ ngành. Đây là thời điểm các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong kinh doanh điện năng là vấn đề hết sức quan trọng đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phải quan tâm và tập trung giải quyết. Đó là tổn thất điện năng trong sản xuất kinh doanh còn quá cao có nơi từ 20 đến 30%, chất lượng điện kém. Đây là do lưới điện không đảm bảo các điều kiện kỹ thuật và công tác quản lý còn yếu kém trong những năm trước để lại dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh quá thấp. Việc giảm tỷ lệ tổn thất điện năng ở thời điểm này là một nhiệm vụ sống còn.

Đây là một nhiệm vụ cục kỳ khó khăn, gian khổ và là chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Thời gian này đã có những thay đổi lớn trong mô quản lý ngành điện. Với việc thành lập Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam), ngành điện chuyển mạnh sang công tác sản xuất và kinh doanh điện năng. Từ những thay đổi trên, tư duy trong quản lý và chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Sở điện lực Hải Hưng đã có nhưng thay đổi đáng kể từ đội ngũ lãnh đạo đến người lao động trực tiếp. Với quyết tâm cao của tập thể CBCNV của Điện lực Hải Hưng qua 3 năm từ 1995 đến 1997, chỉ tiêu tổn thất điện năng đã ổn định và xu hướng ngày càng giảm, điện năng thương phẩm năm 1997 đã đạt 418 triệu kWh đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu cho phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 1997 – 2004: Những thành công ban đầu

Năm 1997, thực hiện chủ trương của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc tách tỉnh Hải Hưng thành tỉnh Hải Dương và tái lập tỉnh Hưng Yên, theo chủ trương của Công ty Điện lực 1, Điện lực Hải Hưng đã xây dụng phương án tổ chức bộ máy và nhân sự thực hiện việc chia tách 2 Điện lực. Ngày 01/04/1997, Điện lực Hải Hưng được đổi tên thành Điện lực Hải Dương và thành lập Điện lực Hưng Yên. Đây là thời điểm tỉnh Hải Dương có những bước phát triển mạnh về kinh tế, các khu công nghiệp, khu đô thị đã được hình thành, nhu cầu sử dụng điện tăng với tốc độ cao. Năm 1997 điện năng thương phẩm là 418,384 triệu kWh đến năm 2000 đã là 542,840 triệu kWh, như vậy mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt gần 10%. Đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao, Điện lực Hải Dương đã đầu tư, xây dựng nhiều trạm biến áp 110 kV và các tuyến đường dây trung áp, trạm biến áp phân phối phục vụ cho phát kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân như: trạm 110 kV Chí Linh, Lai Khê, Nghĩa An.

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, ngoài việc cấp điện phục vụ cho các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân thì tại khu vực nông thôn đã có 100% số thôn, xã có điện và đa số người dân ở nông thôn đã sử dụng điện trong sản xuất và sinh hoạt.

Với những thành tích trên năm 1999 nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, tập thể CBCNV của Điện lực Hải Dương đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Năm 2004, nhân dịp niệm 35 năm ngày thành lập, tập thể CBCNV Điện lực Hải Dương vinh dự được Chủ tịch nước tăng thưởng Huân chương lao động hạng hai.

Giai đoạn 2005 – 2014: Ổn định và phát triển

Năm 2005 là năm có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của Công ty Điện lực Hải Dương. Theo quyết định số 213/2004/QĐ-TTg ngày 20/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc chuyển Điện lực Hải Dương thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương " từ tháng 4 năm 2005 Điện lực Hải Dương đã chuyển sang mô hình hoạt động mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đã phát huy tính chủ động trong sản xuất, kinh doanh. Để đảm bảo hoạt theo mô hình mới có hiệu quả, Ban giám đốc Công ty đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể như: Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt, sắp xếp tổ chức các đơn vị và bố trí lao động hợp lý để hoạt động có hiệu quả, xác định nhiệm vụ là phải triển khai ngay đầu tư xây dựng lưới điện 110 kV để cấp điện cho các khu công nghiệp, các khu đô thị; xây dựng và cải tạo các đường dây trung thế; tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn và bán lẻ điện đến các hộ nông dân. Đến năm 2007, quy mô lưới điện đã nâng gấp nhiều lần và sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hải Dương đã tăng trưởng đạt con số 1,32 tỷ kWh.

Năm 2009 nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, Tập thể CBCNV Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.

Thực hiện nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 7  khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Ban Giám đốc nghiên cứu, xây dựng "Đề án tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn và bán lẻ điện đến hộ nông dân". Sau khi được UBND tỉnh Hải Dương cho phép triển khai, đề án đã mang lại hiệu quả rõ rệt, người nông dân đã được mua điện trực tiếp của ngành điện theo giá Chính phủ quy định, không phải đầu tư xây dựng lưới điện, chất lượng điện áp được nâng cao đã tạo điều kiện cho người nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình và nâng cao đời sống cả vật chất cũng như tinh thần. Đến năm nay Công ty Điện lực Hải Dương đã bán lẻ điện đến 100% các phường và 191 xã trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hải Dương, bằng nhiều nguồn vốn huy động, Công ty đã đầu tư xây dựng đồng bộ lưới điện trung và hạ áp cho các địa phương, đến nay 191 xã trên địa bàn tỉnh do Công ty Điện lực Hải Dương bán điện đã đạt tiêu chí về điện của xã nông thôn mới và có rất nhiều xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau 10 năm hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty Điện lực Hải Dương đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Lưới điện đã được tăng cường về năng lực và chất lượng, điện năng thương phẩm từ 840 triệu năm 2004 lên đến 3.539 triệu kWh vào năm 2014 tăng 4,17 lần, tỷ lệ tổn thất điện năng đã giảm đáng kể và ở mức 5,5%. Đây là giai đoạn phải đầu tư lưới điện với quy mô lớn nhất là lưới điện 110 kV.

Năm 2014 nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, Tập thể CBCNV Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba.

Giai đoạn 2015 đến nay: Tiếp cận thị trường và hội nhập

Sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, từng bước phát triển, đạt được những thành tự trên nhiều lĩnh vực như: kinh tế, quốc phòng, ngoại giao, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế đã được nâng cao và bắt đầu đi vào hội nhập rộng với thế giới.

Việc hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam với thế giới, yêu cầu ngành điện Việt Nam và ngành điện Hải Dương cần phải có những thay đổi tích cực. Các tiêu chí trong sản xuất, kinh doanh điện năng cũng phải tuân thủ theo các tiêu chí của khu vực và thế giới. Đây cũng là giai đoạn nền kinh tế của cả nước và của tỉnh Hải Dương phát triển ở mức cao. Thống kê trong thời gian 10 năm để thấy được sự phát triển kinh tế và nhu cầu  sử dụng điện trên địa bàn. Trong 10 năm, sản lượng điện thương phẩm đã tăng 3,16 lần, tổn thất điện năng giảm 1,72 lần.

Đây là giai đoạn quan trọng nhất của việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 để triển khai thực hiện. Theo chỉ đạo, Công ty Điện lực Hải Dương đã triển khai cơ cấu lại tổ chức theo hướng tinh gọn, tách bạch sản xuất điện và dịch vụ điện lực, tiến tới tách bạch chi phí phân phối và chi phí bán lẻ điện để phục vụ cho thị trường bán lẻ điện sẽ diễn ra vào năm 2021 theo lộ trình của Chính phủ.

Công ty điện lực Hải Dương đã triển khai xây dựng các đề án để đảm bảo nâng cao hiệu quả của sản xuất, kinh doanh và thực hiện các chủ đề năm do Tập đoàn điện lực Việt Nam đề ra như:

- Tối ưu hóa chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất lao động.

- Lấy khách hàng làm trung tâm.

- Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Để thực hiện được các chủ trương trên, Công ty Điện lực Hải Dương đã triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm:

1/ Đầu tư, nâng cấp lưới điện 110kV cũng như lưới điện trung, hạ áp để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện luôn tăng trưởng ở mức cao. Đến nay, quy mô lưới điện của Công ty đã có: 12 trạm biến áp 110kV, 04 trạm biến áp 110kV của khách hàng với tổng công suất 1.113 MVA; 3 trạm biến áp trung gian 35/10kV và quản lý, cấp điện đến 4424 trạm biến áp/4741 máy biến áp, trên 2.500 km đường dây trung thế. Hiện tại Công ty bán điện cho trên 553.000 khách hàng mua điện.

2/ Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng: Công ty đã tiến hành đổi mới tác phong trong công tác dịch vụ khách hàng, đơn giản hóa thủ tục, thành lập các phòng giao dịch tại trụ sở Công ty và các điện lực và đã tham gia giao dịch với khách hàng qua Trung tâm hành chính công của tỉnh. Công ty luôn lấy mục tiêu khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3/ Thực hiện chương trình đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh điện năng.

4/ Ứng dụng công nghệ trong sản xuất, triển khai các phầm mềm quản lý, phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng, xây dựng trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp 110kV không người trực, hệ thống công tơ đo xa và triển khai vệ sinh công nghiệp lưới điện bằng nước áp lực cao.

5/ Triển khai văn hóa doanh nghiệp và hành trình lan tỏa văn hóa doanh nghiệp bước đầu đã tạo ra phong cách làm việc mới, gắn kết và chung một mục tiêu trong CBCNV. Nâng cao tinh thần phục vụ của CBCNV, trong những năm qua, điểm hài lòng của khách hàng đánh giá tinh thần phục vụ của ngành điện ngày càng được nâng cao.

6/ Thường xuyên chăm lo đời sống CBCNV, đảm bảo đủ công ăn, việc làm, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho CBCNV. Công ty đã tổ chức các giải thi đấu thể thao, hội diễn văn nghệ đã tạo nên không khi vui tươi, phấn khỏi cho người lao động.

7/ Luôn quan tâm đến công tác xã hội và từ thiện: Trong suốt quá trình phát triển, bên cạnh việc chăm lo cho CBCNV, Công ty Điện lực Hải Dương cũng luôn quan tâm đến công tác xã hội:

- Tham gia đầy đủ các phong trào quyên góp, ủng hộ do ngành và địa phương phát động.

- Công ty nhận phụng dưỡng đến hết đời 5 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (đến nay còn 2 mẹ).

- Tham gia "Tuần lễ hồng" hiến máu nhân đạo do Tập đoàn điện lực Việt Nam phát động đến nay đã tổ chức 4 lần và đều được CBCNV hưởng ứng tích cực.

- Năm 2019 nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, tập thể CBCNV của Công ty đã tự nguyện quyên góp và ủng hộ xây dựng căn nhà Đại đoàn kết cho 1 gia đình chính sách tại huyện Ninh Giang trị giá 120 triệu.

Nhìn lại chặng đường lịch sử 50 năm cùng với sự phát triển của đất nước, tập thể CBCNV Công ty Điện lực Hải Dương luôn  tự hào về những thành tựu đã đạt được và luôn luôn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và lãnh đạo các sở, ngành, các cấp ủy và chính quyền địa phương; sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã luôn sâu sát với sự phát triển của Công ty. Bên cạnh đó cũng bày tỏ biết ơn đến các thế hệ CBCNV của ngành điện Hải Hưng trước đây và Hải Dương sau này đã có công sức đóng góp vào sự phát triển của Công ty được như ngày hôm nay.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, tập thể CBCNV của Công ty Điện lực Hải Dương cũng luôn nhận thức được nhiệm vụ của ngành điện trong thời gian tới cũng rất năng nề, cần phải cố gắng hơn nữa để góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương và sự phát triển của ngành điện Việt Nam.

Trần Văn Cường – Chủ tịch kiêm Giám đốc PCHD

Tác giả: Trần Văn Cường - Giám đốc PCHD ; xuất bản: 08/04/2019 08:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

Thư viện Video