Tin Hải Dương PC

Đảng bộ PC Hải Dương “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo”

 

Ngày 21, 22/5 vừa qua Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Tiến Phụng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương, các vị đại biểu khách mời và đặc biệt là sự có mặt đông đủ của 141 đại biểu đại diện cho gần 400 đảng viên sinh hoạt tại 17 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Đồng chí Trần Văn Cường - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Kiêm Giám đốc Công ty trình bầy báo cáo chính trị tại Đại hội

Đồng chí Trần Văn Cường – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đã thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ Công ty đã thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội XVII đã đề ra, cụ thể: Công tác tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, quần chúng được Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc quan tâm thực hiện; Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên lao động (CNVLĐ) tiếp tục được duy trì. Đảng uỷ Công ty thường xuyên theo dõi nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và người lao động. Trong Công ty không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, không có biểu hiện bè phái chống đối, chia rẽ mất đoàn kết. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị được Đảng ủy Công ty và các chi bộ trực thuộc coi trọng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty đã nâng cao nhận thức về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng uỷ Công ty đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và CNVLĐ luôn xác định nhiệm vụ chính trong kinh doanh bán điện là cấp điện ổn định, an toàn, liên tục cho các khách hàng. Phối hợp với các cấp, các ngành của tỉnh để tham gia quy hoạch lưới điện, khai thác nguồn, lưới điện có hiệu quả. Tập trung triển khai công tác dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Các kết quả đạt được cụ thể: điện thương phẩm 5 năm đạt 24,230 tỷ kWh, doanh thu 38.534,732 tỷ đồng. Đối với công tác tổ chức, xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty đã kịp thời xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra đảng ủy; trong quá trình thực hiện đã kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định thi hành Điều lệ Đảng; Phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các chi bộ, đoàn thể; Phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được duy trì tốt; Năm 2015, 2016, 2017, 2018 Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh công nhận Trong sạch vững mạnh, Hoàn thành tốt nhiệm vụ và tặng giấy khen. Năm 2019 Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Công nhận Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các công tác đoàn thể luôn được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo sát sao trong các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như an sinh xã hội. Bên cạnh những mặt đã đạt được, báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Vũ Tiến Phụng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Vũ Tiến Phụng - Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Công ty Điện lực Hải Dương trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy những thế mạng đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05, gắn liền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với từng nhiệm vụ của cá nhân, phòng ban, đơn vị. Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt Chi bộ vừa đảm bảo công tác đảng gắn liền với chuyên môn. Sắp xếp bộ máy tổ chức cán bộ tinh gọn hiệu quả. Quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, đồng thời coi trọng việc đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm gắn liền với xét hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài ra cần chú trọng thêm công tác đào tạo cả về chính trị lẫn chuyên môn đảm bảo đội ngũ cán bộ chuyên môn tinh – lý luận giỏi – bản lĩnh vững vàng. Tiếp tục phát huy là đơn vị đi đầu trong việc áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào thực tế sản xuất, quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành nâng cao năng suất lao động.

Với tinh thần đoàn kết dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã thảo luận thông qua phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020–2025. Theo đó nhiệm kỳ tới Đảng bộ Công ty cần tập chung vào một số mục tiêu: Nắm vững và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ IX đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Cung ứng điện an toàn, ổn định góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và phục vụ các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Hải Dương; duy trì phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng các đề tài khoa học vào trong thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với công tác đánh giá cán bộ, thi đua khen thưởng và công tác tổ chức cán bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Hải Dương khóa XVIII nhiệm kỳ 2020-2025

Sau thời gian làm việc tập trung, dân chủ Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí và đoàn Đại biểu gồm 10 đồng chí chính thức 01 đồng chí dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương.

Trung Hiếu – PC Hải Dương

Tác giả: Trung Hiếu - PCHD ; xuất bản: 27/05/2020 09:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

Thư viện Video