Chuyển đổi số PC Hải Dương

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương với mục tiêu “Doanh nghiệp chuyển đổi số thành công”

Công tác chuyển đổi số (CĐS) đã được EVN xác định là nhiệm vụ trọng tâm và là chủ đề năm 2021. Do đó Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) cần phải xây dựng chiến lược và kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết để đảm bảo hoàn thành chuyển đổi số trong năm 2022 theo đúng định hướng và tinh thần chỉ đạo của EVN, EVNNPC. Trên tinh thần như vậy PC Hải Dương đã nhận diện là cần phải chuyển đổi số một cách toàn diện, về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để sớm trở thành doanh nghiệp số. Là đơn vị cấp dưới của EVNNPC-PC Hải Dương luôn luôn phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu mà EVNNPC giao cho, trong đó có chỉ tiêu về chuyển đổi số hướng tới doanh nghiệp CĐS thành công.

Chuyển đổi số trên phần mềm quản lý nhân sự

Trong những năm vừa qua công tác ứng dụng CNTT vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được triển khai qua nhiều thời kỳ, theo từng lĩnh vực như Kinh doanh và dịch vụ khách hàng: Công tác quản lý thông tin khách hàng trên phần mềm cùng các chương trình hỗ trợ như chương trình quản lý và thanh toán tiền điện qua ngân hàng & tổ chức trung gian, chương trình ghi chỉ số và chấm xóa nợ trên máy tính bảng cho khách hàng dùng điện, phần mềm ứng dụng hiện trường phục vụ triển khai dịch vụ theo phương thức điện tử, phần mềm thu thập số liệu công tơ từ xa, web CSKH…Lĩnh vực kỹ thuật - an toàn: Triển khai các phần mềm quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành lưới điện, hoàn thành chương trình xây dựng Trung tâm điều khiển xa và hiện nay đang gấp rút hoàn thành chương trình xây dựng các TBA không người trực. Trong đầu tư xây dựng sử dụng phần mềm quản lý đầu tư để quản lý dự án từ khâu giao danh mục, theo dõi tiến độ dự án, cập nhật ảnh hiện trường đến quyết toán hoàn thành. Trong công tác quản trị nội bộ đã triển khai ứng dụng phần mềm quản trị văn phòng. Tối đa hóa sử dụng văn phòng điện tử, điện tử hóa việc lập hồ sơ và thu thập hồ sơ lưu trữ. Tăng cường tổ chức họp, hội nghị trực tuyến, các cuộc họp không giấy. Tổ chức nhân sự và y tế dùng phần mềm để quản lý thông tin về cán bộ công nhân viên.

Hệ thống phần mềm các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã phần nào đáp ứng nhu cầu tác nghiệp của CBCNV trong các nghiệp vụ hàng ngày tuy nhiên hệ thống cũng còn có các nhược điểm như mô hình kiến trúc tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin còn phân tán, chưa thống nhất về kiến trúc và chuẩn công nghệ nên dẫn đến việc khai thác sử dụng chưa phát huy hết khả năng của phần mềm. Tính tích hợp và liên thông giữa các hệ thống phần mềm chưa cao, dữ liệu không có sự liên kết.

Áp dụng chuyển đổi số trong thi và đào tạo cho CBCNV

Để có cơ sở làm tiền đề chuyển đổi số vấn đề số hóa thông tin, dữ liệu là điều quan trọng nhất, mọi thông tin về khách hàng, tài sản, con người, quy trình/chu trình nghiệp vụ cần phải được số hóa, lưu trữ và khai thác hiệu quả. Song song việc số hóa dữ liệu cũng cần chuẩn hóa, thống nhất các bộ mã theo trục liên thông văn bản quốc gia, chuẩn hóa toàn bộ thông tin khách hàng, chuẩn hóa công tác kỹ thuật, ĐTXD, công tác quản trị.. để có thể liên kết các dữ liệu trong mọi lĩnh vực từ kinh doanh dịch vụ khách hàng, quản lý vận hành, quản trị để làm cơ sở ứng dụng công nghệ số vào mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty. Xây dựng kho dữ liệu tập trung, tập trung toàn bộ dữ liệu đã được số hóa tại các bước trên. Kho dữ liệu đảm bảo tính duy nhất và có tính liên kết, tương tác chặt chẽ với nhau cùng một hệ sinh thái các ứng dụng đa dạng phục vụ cho nhiều đối tượng người dùng và được vận hành khai thác trên một hạ tầng VT&CNTT mạnh với đầy đủ giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống dữ liệu, có khả năng chia sẻ với các đơn vị cấp trên, với các đơn vị thành viên và sở/ngành của tỉnh Hải Dương.

Đến nay PC Hải Dương chủ động áp dụng các công nghệ tiên tiến, thành quả của cuộc CMCN4.0 trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng: Từ những số liệu được phân tích, tổng hợp, khai thác báo cáo giúp công tác quản lý thuận lợi nhanh chóng hiểu được những nhược điểm để kịp thời khắc phục, chủ động trong việc đầu tư, chăm sóc khách hàng phát triển hạ tầng và các ứng dụng di động phù hợp với yêu cầu của khách hàng, nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Khách hàng không biết doanh nghiệp thay đổi những gì nhưng thông qua dữ liệu từ độ tuổi, giới tính, thói quen, hành vi khách hàng mà phát triển các ứng dụng, dịch vụ mới cho khách hàng tự trải nghiệm. Thông qua trải nghiệm thực tế mà cảm nhận được những thay đổi, tiết kiệm thời gian trong các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ mà cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của doanh nghiệp hướng tới

Chuyển đổi số toàn diện công tác vận hành tại Trung tâm điều khiển xa

Trong quản trị doanh nghiệp các cán bộ quản lý sẽ có nhiều góc nhìn khác nhau về một vấn đề nào đó trước khi đưa ra quyết định. Các góc nhìn này cần số liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Kho dữ liệu dùng chung tổng hợp số liệu từ nhiều nguồn khác nhau tập trung về một nơi, giúp cho dữ liệu luôn luôn sẵn sàng cho nhà quản trị với chất lượng cao nhất, thời gian tìm kiếm thấp nhất và đầy đủ nhất, cải thiện quy trình và thời gian để ra quyết định cho các cấp quản lý và lãnh đạo. hỗ trợ các nhà quản lý tự tin dự báo các hoạt động của doanh nghiệp dựa trên số liệu có nguồn gốc.

Dùng thiết bị số kiểm tra nhiệt và thiết bị đường dây 110kV

Trong quản lý vận hành trên nền số hóa đã triển khai hệ thống phần mềm quản trị các quy trình nghiệp vụ trên nền tảng số theo mô hình tập trung nhằm chuẩn hóa các quy trình, nâng cao tính liên kết của các chu trình công việc giảm thiểu tối đa các khâu trong quy trình đang được làm bằng tay và giấy tờ, tối đa hóa việc số hóa dữ liệu, đảm bảo sự tập trung của dữ liệu, đáp ứng các yêu cầu của công tác giám sát, vận hành. Tối ưu năng suất lao động trên toàn hệ thống thông qua các công tác như giảm thời gian trình ký, phê duyệt, báo cáo được nhanh và chính xác hơn, đơn giản hóa quy trình tạo yêu cầu, phê duyệt yêu cầu từ các cấp lãnh đạo để công việc hoạt động một cách nhanh hơn, chính xác hơn. Là nền tảng cung cấp dữ liệu cho hệ thống báo cáo thông minh, bổ xung năng lực khai thác dữ liệu, phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh tại PC Hải Dương. Các nội dung triển khai CĐS cũng như tiếp tục nâng cao hoàn thiện trong thời gian tới tại PC Hải Dương hướng đến doanh nghiệp chuyển đổi số thành công trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũng như trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Hồng Hưng – PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 29/10/2021 04:39
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31