Văn hóa doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tổ chức Lễ ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2016

Ngày 12/7/2016, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tổ chức Lễ ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) giữa Giám đốc Công ty với Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

Với mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, xây dựng Công ty bên cạnh thừa hưởng được những giá trị văn hóa của ngành điện nói chung còn mang đậm những nét văn hóa tốt đẹp đặc thù của người xứ Đông. Các đơn vị trực thuộc cam kết thi đua với Công ty thực thi công tác VHDN năm 2016 theo 02 chủ đề được Công ty phát động là “Duy trì thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử gắn với việc nâng cao năng lực quản trị trong đơn vị, thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng” và “CBCNV ứng xử Văn minh - Văn hóa - Trách nhiệm - Thân thiện”.

Đại diện các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện Lễ ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp

Để thực hiện được 02 chủ đề nêu trên, các đơn vị cam kết thực hiện tốt 05 nội dung trọng tâm là: Tập trung mọi nguồn lực, thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 được giao; triển khai thực hiện các nội dung trong bộ quy tắc ứng xử của Công ty vào từng lĩnh vực chuyên môn và trong giao tiếp hàng ngày; thực hiện phong trào thi đua Văn hóa doanh nghiệp theo chủ đề và nội dung cụ thể tại đơn vị; tuân thủ thực hiện tốt theo các nội dung của Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy kỷ luật lao động, Bộ quy tắc ứng xử của Công ty với số điểm theo tiêu chí Công ty ban hành đạt tối thiểu 96 điểm trở lên.

Đây là năm thứ hai Công ty ban hành và triển khai bộ tiêu chí đánh giá thực thi VHDN và là năm đầu tiên tổ chức ký cam kết thực thi VHDN.

Chắc chắn rằng việc thực thi tốt công tác VHDN sẽ góp phần tạo động lực để Công ty và các đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 được giao và phát triển ngày càng bền vững.

TAGS:
Tác giả: Phòng TC&NS ; xuất bản: 18/07/2016 02:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

Thư viện Video