Tin ngành điện

Chỉ thị liên tịch của Tổng Giám đốc và BTV Công đoàn Tổng Công ty V/v: Phát động phong trào thi đua nước rút “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao quý IV và cả năm 2016”

CHỈ THỊ LIÊN TỊCH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

VÀ BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

V/v: Phát động phong trào thi đua nước rút “Phấn đấu hoàn thành toàn diệncác chỉ tiêu kế hoạch được giao quý IV và cả năm 2016”             

Qua 9 tháng đầu năm 2016, dưới sự chỉ đạo điều hành của Tổng công ty cùng với sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của các đơn vị, Tổng công ty đã đạt được kết quả khích lệ, cụ thể: (i) Đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định và đầy đủ cho phát triển kinh tế - xã hội của miền Bắc và đời sống của nhân dân, với sản lượng điện thương phẩm đạt 37,8tỷ kWh, tăng trưởng 13,25% (đạt 74,19% kế hoạch năm); (ii) Tổn thất điện năng giảm 0,39% so cùng kỳ 2015; chỉ số tiếp cận điện năng còn 7,25 ngày/chỉ tiêu 10 ngày (iii) Công tác đầu tư xây dựng đáp ứng tốt nhu cầu tăng trưởng phụ tải, tỷ lệ giải ngân đạt 70,2%, quyết toán đạt 115% KH 9 tháng; (iv) Độ tin cậy cung cấp điện được nâng cao, chỉ số SAIDI 1.265,6 phút/KH/9 tháng(64% KH năm), SAIFI-MAIFI dưới 60% KH năm; (v) Chất lượng dịch vụ khách hàng được cải cách mạnh mẽ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động, kết quả14 chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đều tốt hơn so với cùng kỳ năm 2015 và đạt chỉ tiêu kế hoạch; (vi) Năng suất lao động điện tăng 16,2% so với cùng kỳ 2015 (75,44% KH năm 2016), thu nhập của người lao động tăng bình quân 9% so với cùng kỳ năm 2015; (vii) công tác tổ chức quản trị như KPI, 5S, cải cách hành chính, văn hóa doanh nghiệp, sáp nhập củng cố Điện lực được triển khai mạnh mẽ, thực chất; (viii) Các lĩnh vực công tác như đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, thông tin tuyên truyền, công nghệ thông tin đạt kết quả tốt. 

Trong 3 tháng cuối năm 2016, để phát huy các kết quả đã đạt được và khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty thống nhất phát động đợt thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của Quý IV/2016, để toàn Tổng công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016 với các nội dung chủ yếu sau:

I- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung:

Tiếp tục đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy hệ thống điện, cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội các địa phương và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong từng lĩnh vực và chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí năm 2016. Kiểm soát chi phí phân phối/kwh điện thương phẩm không vượt kế hoạch được giao (trừ các yếu tố khách quan do tăng hiệu quả được EVN chấp thuận). Triển khai và đưa vào sử dụng/khai thác một cách triệt để các phần mềm dùng chung của Tập đoàn và Tổng công ty. 

1- Chỉ tiêu, giải pháp trong kinh doanh điện năng:

- Các chỉ tiêu kinh doanh điện năng: Trong 3 tháng cuối năm Tổng công ty phấn đấu thực hiện: thương phẩm ≥ 13.151 tr.kwh; Giá bán điện bình quân ≥ 1549,3đ/kwh ; TTĐN ≤ 4,59%,  tỷ lệ tổn thất cả năm đạt 6,2%; Tỷ trọng điện nhận giờ cao điểm ≤ 21,8%, giờ thấp điểm phấn đấu ≥ 20,7%.

- Công tác giảm tổn thất điện năng:

Yêu cầu các đơn vị chốt chính xác sản lượng đầu nguồn ngày 31/12/2016 để tính tổn thất năm 2016. Tổng công ty sẽ thành lập đoàn kiểm tra đi kiểm tra chốt chỉ số điện đầu nguồn của các Công ty Điện lực và kiểm tra ngẫu nhiên một số Điện lực trực thuộc. 

- Công tác dịch vụ khách hàng:

Trung tâm CSKH nghiên cứu, phối hợp với các Công ty Điện lực thay đổi phương thức tuyên truyền về Trung tâm CSKH như hình thức dán nhãn có số điện thoại đường dây nóng, v.v… Thực hiện duy trì duy nhất đường dây nóng chăm sóc khách hàng tại Trung tâm CSKH, cắt số hotline tại các Công ty Điện lực/Điện lực.

2- Công tác quản lý kỹ thuật và an toàn lao động:

- Công tác quản lý kỹ thuật: Trong 3 tháng cuối năm phấn đấu thực hiện SAIDI ≤ 564,4phút/Khách hàng, SAIFI ≤ 6,6lần/Khách hàng, MAIFI ≤ 1,2 lần/Khách hàng, lắp đặt 462,11 MVAr (trong đó: Tại thanh cái trung áp các TBA 110KV là 93 MVAr, trên lưới điện trung áp là 103.95 MVAr, trên lưới điện hạ áp là 265,16 MVAr).

Trong 3 tháng cuối năm phải hoàn thành 74 điểm xóa T và 26 TBA hoàn thiện sơ đồ thiếu. 

- Công tác an toàn lao động: Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo, triển khai kiểm tra, kiểm soát hiện trường nhằm nâng cao ý thức an toàn của người lao động; Phấn đấu từ nay đến hết năm 2016 không để xẩy ra các vụ tai nạn lao động do lỗi chủ quan

3- Công tác tài chính kế toán:

+ Đẩy mạnh công tác quản trị dòng tiền; thực hiện việc kiểm soát công nợ nội bộ; làm việc với ngân hàng để có chính sách ưu đãi về lãi suất; yêu cầu các đơn vị tổ chức thanh xử lý VTTB kém mất phẩm chất và tài sản không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn lưu động bổ sung cho hoạt động SXKD. Thực hiện linh hoạt trong việc quản lý dòng tiền, áp dụng gửi tiền có kỳ hạn đối với những khoản vốn tạm thời nhàn rỗi. 

+ Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán các công trình ĐTXD và sửa chữa lớn trong năm và hoàn thành việc giải ngân dứt điểm vào cuối năm không để tình trạng dư nợ ĐTXD và sửa chữa lớn cuối năm cao.

+ Thực hiện rà soát phân loại lại tuổi nợ, chuyển nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn và thanh toán dứt điểm các khoản công nợ lâu ngày toàn Tổng công ty. 

+ Thực hiện sử dụng vốn, thu hồi, nhượng bán và thanh lý tài sản cố định đúng quy định; xây dựng kế hoạch mua sắm VTTB, hàng hóa chặt chẽ theo đúng nhu cầu thực tế, tránh tình trạng tồn kho VTTB gây lãng phí nguồn vốn và không tối ưu hóa được chi phí.  

*) Về kết quả hoạt động SXKD điện: 

  Phấn đấu lợi nhuận SXKD điện năm 2016 tăng so với lợi nhuận kế hoạch giao.

*) Về công tác giải ngân, quyết toán:

- Công tác giải ngân: 

Cân đối và bố trí đủ nguồn vốn giải ngân với giá trị: 13.236 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch EVN giao. Yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ giải ngân trình Tổng công ty. Tổng công ty chỉ nhận hồ sơ giải ngân đến hết ngày 15/12 /2016 và sẽ giải ngân xong kế hoạch ĐTXD năm 2016 trước ngày 31/12/2016.

- Công tác quyết toán dự án hoàn thành: 

Các đơn vị cần tập trung đẩy nhanh công tác quyết toán xong 1.350 dự án với tổng giá trị là: 10.500 tỷ đồng; Đảm bảo các hệ số tài chính theo quy định, đồng thời để tăng tài sản kịp thời và đầy đủ.

- Về công tác Sửa chữa lớn:

Các đơn vị cần rà soát, khẩn trương hoàn thành 100% kế hoạch sửa chữa lớn trong tháng 11/2016, đảm bảo hồ sơ hạch toán và chỉ tiêu TUHCP của đơn vị và toàn Tổng công ty.

4- Công tác Đầu tư xây dựng

Trong 3 tháng cuối năm, về dự án 110KV - NPC phải khởi công 93 dự án thuộc kế hoạch và 7 dự án không thuộc kế hoạch EVN, đóng điện 89 dự án theo kế hoạch EVN giao và 7 dự án không thuộc kế hoạch EVN giao.

5- Tối ưu hóa chi phí: 

Để đạt điểm TUHCP cao nhất nhằm đảm bảo tiền lương, điểm xét thi đua, uy tín và vị thế của đơn vị, cần quan tâm toàn diện đến các khâu trong quy trình sản xuất kinh doanh để tối ưu hóa chi phí, đặc biệt những khâu có khả năng bị trừ điểm cao như: công tác đấu thầu - Lựa chọn nhà thầu, công tác quản lý tiến độ ĐTXD,…

II- GIẢI THƯỞNG:

A-Đối với các Công ty Điện lực, Công ty trách nhiệm HHMTV Điện lực, Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc, mức thưởngcụ thể như sau: 

- 01 giải Nhất, mức thưởng:   30.000.000 đồng;          

- 02 giải Nhì, mức thưởng mỗi giải:  20.000.000 đồng;          

- 03 giải Ba, mức thưởng mỗi giải:   15.000.000 đồng;          

- 05 giải Khuyên khích, mức thưởng mỗi giải:  10.000.000 đồng.  

B- Đối với các đơn vị thuộc khối sản xuất khác, mức thưởngcụ thể như sau: 

- 01 giải Nhất, mức thưởng:      15.000.000 đồng;            

- 01 giải Nhì, mức thưởng:        10.000.000 đồng;            

- 01 giải Ba, mức thưởng:         7.000.000 đồng.             

C- Đối với Cơ quan Tổng công ty:

Khi Tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Quý IV và cả năm 2016 của toàn Tổng công ty, xét cho Văn phòng, các ban và văn phòng Công đoàn Tổng công ty như sau:

 -  01 giải Nhất, mức thưởng: 10.000.000 đồng;             

 -  02 giải Nhì , mức thưởng mỗi giải:  7.000.000 đồng;                 

 -  03 giải Ba,  mức thưởng mỗi giải:  5.000.000 đồng;

 -   Các giải khuyến khích, mức thưởng mỗi giải: 3.000.000 đồng

D- Đối với các cá nhân: 

Khi Tổng công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao quý IV/2016 và cả năm 2016, mức thưởng như sau:

 - Tổng Giám đốc Tổng công ty: 4 triệu đồng;        

 - Các phó Tổng giám đốc, Kiểm soát viên chuyên trách, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty: 3 triệu đồng/người;

 - Các đơn vị và các Ban Tổng công ty được giải thì Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị và các Trưởng ban Tổng công ty : 2 triệu đồng/người;

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Yêu cầu các Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị và Thủ trưởng Cơ quan Tổng công ty căn cứ nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế  hoạch được giao, tổ chức phát động thi đua tại đơn vị.  

2-  Giao cho Ban TC&NS chủ trì, phối hợp với các Ban Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện để phong trào thi đua đạt kết quả tốt.

3- Khi kết thúc năm kế hoạch 2016, các đơn vị rà soát các chỉ tiêu đối chiếu với kế hoạch được giao, tổng hợp gửi báo cáo đề nghị xét khen thưởng về thường trực hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty (Ban TC&NS) trước ngày 10/01/2017 để  xét khen thưởng.

 Tổng giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty kêu gọi toàn thể Cán bộ, Công nhân viên chức lao động trong Tổng công ty: Đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Tổng công ty Quý IV/2016 và cả năm 2016./.                                                              

TM. BAN THƯỜNG VỤ                                             TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH                                                                    

        ( Đã kí )                                                             (Đã kí)

                  

            Nguyễn Văn Tiệp                                             Thiều Kim Quỳnh

 

Tác giả: npc.com.vn ; xuất bản: 20/10/2016 09:30
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31