Đảm bảo cung cấp điện cho các hoạt động trên địa bàn quản lý của Điện lực Kim Thành - Công ty Điện lực Hải Dương Đảm bảo cung cấp điện cho các hoạt động trên địa bàn quản lý của Điện lực Kim Thành - Công ty Điện lực Hải Dương (25/11/2022)

Với mục tiêu trọng tâm là cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện Kim Thành. Cùng với đó tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng, tạo bước chuyển biến...

Tin liên quan

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Hội nghị tông kết cong tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Diễn tập PCCC năm 2021

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

  • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

  • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

Thư viện Video