Nghiệm thu đóng điện 05 ĐZ trung thế và TBA CQT Giai đoạn 2 năm 2016 tại huyện Cẩm Giàng

Thư viện Video